SJP
SŁOWNIK SJP

arcykapłanie

dopuszczalne w grach (i)

arcykapłan

1. w hierarchii kapłańskiej w religiach starożytnego Wschodu: kapłan sprawujący najwyższą władzę;
2. kapłan świątyni jerozolimskiej odgrywający szczególną rolę w judaizmie


KOMENTARZE:

(brak)