SJP
SŁOWNIK SJP

arionem

dopuszczalne w grach (i)

arion

ślimak płucodyszny z rodziny ślimaków (Arion), zamieszkujący głównie Europę; ślinik

Arionem

niedopuszczalne w grach (i)

Arion

półlegendarny poeta grecki żyjący w VII w. p.n.e.


KOMENTARZE:

(brak)