SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

Arje

niedopuszczalne w grach (i)

Arja

członek starożytnych koczowniczych plemion pasterskich, mówiących dialektami indoeuropejskimi, uznawanych dawniej za przodków wszystkich ludów indoeuropejskich; Aria

-

Arje

niedopuszczalne w grach (i)

Arjowie

prehistoryczny lud, od którego wywodzą się Irańczycy i mieszkańcy północnych Indii, posługujący się w mowie dialektami indoeuropejskimi; Ariowie


KOMENTARZE

(brak)