SJP
SŁOWNIK SJP

X

aspirantem

dopuszczalne w grach (i)

aspirant

1. osoba dążąca do osiągnięcia ambitnych celów, zwłaszcza związanych z zajęciem jakiegoś stanowiska;
2. stopień oficerski w policji i straży pożarnej; także: osoba mająca ten stopień;
3. dawniej słowo o wielu innych znaczeniach, których wspólnym elementem było: staranie, ubieganie się o coś

aspirantem

dopuszczalne w grach (i)

aspirant

w leśnictwie: drzewo wyborowej jakości poddawane specjalnym zabiegom pielęgnacyjnym


KOMENTARZE:

(brak)