SJP
SŁOWNIK SJP

asynchronie

dopuszczalne w grach (i)

asynchron

w gwarze środowiskowej: rozbieżność obrazu i dźwięku w filmie, asynchronizm

asynchronie

dopuszczalne w grach (i)

asynchronia

1. niezbieżność w czasie kilku zjawisk, czynności, procesów; asynchronizm
2. w językoznawstwie: niejednoczesność ruchów narządów mowy przy artykulacji głosek


KOMENTARZE:

(brak)