SJP
SŁOWNIK SJP

autarchii

dopuszczalne w grach (i)

autarchia

rzadko: system władzy państwowej, w którym nieograniczona władza należy do jednego człowieka i jest sprawowana poza jakąkolwiek kontrolą społeczną; jedynowładztwo, samowładztwo, absolutyzm, autokratyzm, autokracja


KOMENTARZE:

(brak)