SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

autokraty

dopuszczalne w grach (i)

autokrata

osoba sprawująca nieograniczoną władzę; autarcha (rzadziej), autokrator, samowładca, jedynowładca


KOMENTARZE

(brak)