SJP
SŁOWNIK SJP

X

azylu

dopuszczalne w grach (i)

azyl

1. schronienie udzielane przez państwo cudzoziemcowi prześladowanemu na terenie innego państwa;
2. przenośnie: schronienie, miejsce bezpiecznego pobytu


KOMENTARZE:

(brak)