SJP
SŁOWNIK SJP

X

błazi

dopuszczalne w grach (i)

błahy

bez większego znaczenia, niegodny uwagi; nieistotny


KOMENTARZE:

~gosc # 2013-10-03

"Wziąść" to forma archaiczna, dzisiaj rzadziej używana.

Znaleźć ją możesz w wielu bardzo dawnych słownikach i dziełach sztuki.

~gosc # 2013-10-03

PS:

Nałkowiec był by niegodny "uwierzenia" gdyby na wykładach używał słów kolokwialnych i slangowych, natomiast jeżeli używa słów archaicznych można by było doszukać się głębszego sensu tak owych wypowiedzi.