SJP
SŁOWNIK SJP

BAFT-y

niedopuszczalne w grach (i)

BAFTA

skrót angielskiego: British Academy of Film and Television Arts - Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, organizacja przyznająca corocznie nagrody w dziedzinie filmów, telewizji i mediów interaktywnych


KOMENTARZE:

(brak)