SJP
SŁOWNIK SJP

X

baroni

dopuszczalne w grach (i)

baron

1. tytuł szlachecki, niższy od tytułu hrabiego;
2. osoba nosząca ten tytuł;
3. w średniowieczu: wasal podlegający wyłącznie królowi;
4. w przenośni: osoba wpływowa w pewnej dziedzinie lub na jakimś terenie z racji swojej zamożności lub powiązań politycznych


KOMENTARZE:

~gosc # 2009-03-07

a nie baronowie??