SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

bazyleusi

dopuszczalne w grach (i)

bazyleus

basileus;
1. tytuł monarchy państwa bizantyjskiego
2. jeden z trzech zwierzchnich archontów w starożytnych Atenach mający pieczę nad sprawami religijnymi


KOMENTARZE

(brak)