SJP
SŁOWNIK SJP

X

benzyno

dopuszczalne w grach (i)

benzyna

mieszanina ciekłych węglowodorów zawierających w cząsteczce od 5 do 10 atomów węgla używana jako paliwo do silników spalinowych i jako rozpuszczalnik


KOMENTARZE

(brak)