SJP
SŁOWNIK SJP

beztlenowo

dopuszczalne w grach (i)

beztlenowy

1. niezawierający tlenu (np. komora beztlenowa);
2. zachodzący bez udziału tlenu (np. fermentacja beztlenowa);
3. rozwijający się w środowisku czasowo lub trwale pozbawionym wolnego tlenu (np. bakterie beztlenowe)


KOMENTARZE:

(brak)