SJP
SŁOWNIK SJP

X

brata

dopuszczalne w grach (i)

brat

1. męski potomek w stosunku do innych dzieci tych samych rodziców;
2. przyjaciel, ktoś bliski ze względu na wspólne przeżycia, zainteresowania;
3. zakonnik;
4. członek bractwa, ugrupowania

brata

dopuszczalne w grach (i)

bratać

1. łączyć, jednoczyć, zespalać;
2. bratać się - zawierać przyjaźń z kimś, nawiązywać zażyłe stosunki


KOMENTARZE:

(brak)