SJP
SŁOWNIK SJP

X

bryzgami

dopuszczalne w grach (i)

bryzg

1. potocznie: rozpryskujące się krople wody lub cząstki błota; rozprysk, rozbryzg;
2. bryzg chromosferyczny - cienki, jasny strumień materii wyrzucany z dolnych warstw chromosfery słonecznej na wysokość do 10 tysięcy kilometrów; flokuł


KOMENTARZE:

(brak)