SJP
SŁOWNIK SJP

X

centyla

dopuszczalne w grach (i)

centyl

parametr, służący do opisu populacji lub rozkładu prawdopodobieństwa; kwantyl rzędu i/100 (gdzie i=1,2,3...99)


KOMENTARZE:

(brak)