SJP
SŁOWNIK SJP

X

cezur

dopuszczalne w grach (i)

cezura

1. granica chronologiczna, przełomowy moment w dziejach ludzkości;
2. pauza rytmiczna, także średniówka;
3. nieznaczna przerwa między frazami w utworach muzycznych


KOMENTARZE

(brak)