SJP
SŁOWNIK SJP

X

cyklem

dopuszczalne w grach (i)

cykl

1. szereg czynności lub zjawisk tworzących zamkniętą całość rozwojową, powtarzającą się okresowo;
2. szereg audycji, utworów literackich, muzycznych itp. powiązanych ze sobą treściowo, tworzących pewną całość

cyklem

niedopuszczalne w grach (i)

cykl

jednostka częstotliwości drgań


KOMENTARZE:

(brak)