SJP
SŁOWNIK SJP

X

dawna

dopuszczalne w grach (i)

dawny

1. odległy w czasie, sięgający dalekiej przeszłości
2. trwający długo, od dawna; stary, zastarzały
3. taki, jak poprzednio, dotychczasowy, poprzedni

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

koalar # 2005-07-24

Brak jako osobny wyraz (od dawna).

mewa16 # 2007-08-04

Moze być np : dawna dziewczyna