SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

deluwialnym

dopuszczalne w grach (i)

deluwialny

w geologii: osadowy, np. gleby deluwialne - gleby powstające na skutek osadzania się cząstek mineralnych u podnóży wzniesień podczas erozji


KOMENTARZE

(brak)