SJP
SŁOWNIK SJP

X

detaszowała

dopuszczalne w grach (i)

detaszować

dawniej:
1. odłączyć (odłączać), oddzielić (oddzielać);
2. w wojsku: odkomenderować (odkomenderowywać) grupę, oddział

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

(brak)