SJP
SŁOWNIK SJP

X

dierezy

dopuszczalne w grach (i)

diereza

1. w językoznawstwie: poziomy dwukropek (..) wpisany nad drugą samogłoską dyftongu, sygnalizujący oddzielne wymawianie każdej samogłoski;
2. w metryce antycznej i w wierszu sylabotonicznym: zbieganie się końca stopy i końca wyrazu lub zestroju akcentowego


KOMENTARZE:

(brak)