SJP
SŁOWNIK SJP

X

dreny

dopuszczalne w grach (i)

dren

sączek;
1. rurka stosowana przy odprowadzaniu wydzielin z ran lub jam ciała;
2. przewód, rurka służąca do odprowadzania nadmiaru wód gruntowych oraz do osuszania budynków, ulic itp.


KOMENTARZE:

mackos84 # 2007-08-17

jedna z elektrod tranzystora FET