SJP
SŁOWNIK SJP

drzewoznawco

dopuszczalne w grach (i)

drzewoznawca

specjalista w zakresie drzewoznawstwa (nauki zajmującej się badaniem drzew i krzewów); dendrolog


KOMENTARZE:

(brak)