SJP
SŁOWNIK SJP

X

elit

dopuszczalne w grach (i)

elita

1. grupa osób wyróżniających się spośród innych jakimiś cechami uznanymi za ważne w danej społeczności;
2. rolnictwo: rodzaj materiału nasiennego roślin uprawnych

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

(brak)