SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

emancypacyjnie

dopuszczalne w grach (i)

emancypacyjny

związany z uwolnieniem się jednostki lub grupy społecznej od zależności społeczno-politycznych i uzyskaniem praw przysługujących innym jednostkom lub grupom


KOMENTARZE

(brak)