SJP
SŁOWNIK SJP

X

epigamie

dopuszczalne w grach (i)

epigamia

w starożytnej Grecji: prawo wzajemne zawierania małżeństw między obywatelami różnych państw


KOMENTARZE:

(brak)