SJP
SŁOWNIK SJP

epizację

dopuszczalne w grach (i)

epizacja

1. nadawanie utworowi cech epicznych
2. przekształcenie utworu innego rodzaju w utwór epicki


KOMENTARZE:

(brak)