SJP
SŁOWNIK SJP

X

erosa

dopuszczalne w grach (i)

eros

1. miłość fizyczna;
2. przenośnie: prezerwatywa;
3. w filozofii Platona: mistyczne dążenie do świata wiecznych idei;
4. modraszek eros - motyl dzienny z rodziny modraszkowatych; eroides

Erosa

niedopuszczalne w grach (i)

Eros

mityczny grecki bóg miłości, zazwyczaj utożsamiany z rzymskim Amorem i Kupidynem


KOMENTARZE:

(brak)