SJP
SŁOWNIK SJP

X

etyce

dopuszczalne w grach (i)

etyka

1. moralność; ogół ocen i norm moralnych przyjętych w danej epoce i zbiorowości społecznej
2. nauka o moralności


KOMENTARZE:

(brak)