SJP
SŁOWNIK SJP

X

etyki

dopuszczalne w grach (i)

etyka

1. moralność; ogół ocen i norm moralnych przyjętych w danej epoce i zbiorowości społecznej
2. nauka o moralności

etyki

dopuszczalne w grach (i)

etyk

autor rozpraw o etyce, pisarz poruszający zagadnienia etyki; wykładowca etyki


KOMENTARZE:

(brak)