SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

farm

dopuszczalne w grach (i)

farma

1. gospodarstwo rolne nastawione na określony rodzaj produkcji, np. na hodowlę drobiu;
2. w krajach anglosaskich: gospodarstwo rolne;
3. farma wiatrowa - turbiny wiatrowe wraz z infrastrukturą; park wiatrowy

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE

(brak)