SJP
SŁOWNIK SJP

X

farmo

dopuszczalne w grach (i)

farma

1. gospodarstwo rolne nastawione na określony rodzaj produkcji, np. na hodowlę drobiu;
2. w krajach anglosaskich: gospodarstwo rolne;
3. farma wiatrowa - turbiny wiatrowe wraz z infrastrukturą; park wiatrowy


KOMENTARZE:

(brak)