SJP
SŁOWNIK SJP

freonom

dopuszczalne w grach (i)

freon

związek węgla z fluorem i chlorem, stosowany jako czynnik chłodzący w chłodziarkach i jako rozpuszczalnik

freonom

dopuszczalne w grach (i)

freony

grupa fluoro- i chloropochodnych węglowodorów alifatycznych


KOMENTARZE:

(brak)