SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

gaoni

dopuszczalne w grach (i)

gaon

dawniej: honorowy tytuł uzyskiwany przez najwyższe autorytety w sprawach wiary i interpretacji Talmudu; osoba nosząca ten tytuł


KOMENTARZE

(brak)