SJP
SŁOWNIK SJP

X

geocenozie

dopuszczalne w grach (i)

geocenoza

zespół organizmów roślinnych i zwierzęcych żyjących wspólnie w pewnym środowisku; biocenoza; żywostan


KOMENTARZE:

(brak)