SJP
SŁOWNIK SJP

gett

dopuszczalne w grach (i)

getto

1. dzielnica miasta zamieszkana z wyboru lub przymusu przez mniejszości, np. etniczne; w okresie II wojny światowej: przymusowo zamknięta dzielnica żydowska;
2. miejsce, środowisko lub grupa społeczna izolująca się od otoczenia


KOMENTARZE:

~gosc # 2018-11-22

Kto to umie wymówić???

~gosc # 2018-11-22

Co tam gett. Spróbuj wymówić "spscony" bez oplucia monitora :)

~gosc # 2018-11-23

Ja.

~gosc # 2018-11-23

Kto? Kkkażddy jąjąkkała :)

~gosc # 2018-11-23

Tttak.
Rozumieją mnie.
Kiedyś chciałem zamówić trzy piwa. Co za trudne słowo - tttttrrzzy.
W końcu powiedziałem - a h...j, ppproszę dddwa i jedno ppppiwo.
I dostałem trzy.
Można? Można...