SJP
SŁOWNIK SJP

glosatorzy

dopuszczalne w grach (i)

glosator

1. osoba komentująca dawne teksty, objaśniająca niezrozumiałe wyrazy w tekstach;
2. osoba, która głosuje;
3. przenośnie: autor komentarza (zwykle literackiego) do jakiegoś wydarzenia, biorący głos w dyskusji na jakiś temat

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

(brak)