SJP
SŁOWNIK SJP

gryzmolenia

dopuszczalne w grach (i)

gryzmolić

1. pisać niewyraźnie, niestarannie, brzydko;
2. nieudolnie rysować lub kreślić chaotyczne znaki;
3. potocznie: tworzyć marną literaturę


KOMENTARZE:

(brak)