SJP
SŁOWNIK SJP

insercja

nie występuje w słowniku


KOMENTARZE:

~gosc # 2009-11-27

Insercja to rodzaj abberacji chromosomowej z udziałem dwóch chromosomów. Polega na przeniesieniu fragmentu pierwszego chromosomu do drugiego.

~gosc # 2010-01-07

W socjologii insercją nazywamy proces prowadzący do integracji. Insercja polega na asymilacji do kultury dominującej.

~gosc # 2019-08-13

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/insercja;5434867.html