SJP
SŁOWNIK SJP

X

jazdy

dopuszczalne w grach (i)

jazda

1. przemieszczanie się z miejsca na miejsce za pomocą środków lokomocji;
2. dawniej: kawaleria


KOMENTARZE:

(brak)