SJP
SŁOWNIK SJP

X

jonami

dopuszczalne w grach (i)

jon

atom lub zespół atomów mający ładunek elektryczny dodatni lub ujemny

Jonami

niedopuszczalne w grach (i)

Jon

imię męskie

Jonami

niedopuszczalne w grach (i)

Jonowie

jedno ze starożytnych plemion greckich


KOMENTARZE:

(brak)