SJP
SŁOWNIK SJP

X

juro

dopuszczalne w grach (i)

jura

jeden z okresów mezozoiku trwający około 55 mln lat

Juro

niedopuszczalne w grach (i)

Jura

1. Jura Szwabska - płaskowyż w Badenii-Wirtembergii w Niemczech;
2. Jura Frankońska - wyżyna i pasmo górskie w południowej części Niemiec, na obszarze Bawarii; Wyżyna Frankońska;
3. Jura Krakowsko-Częstochowska - makroregion geograficzny położony w południowej Polsce; Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Juro

niedopuszczalne w grach (i)

Jura

imię żeńskie


KOMENTARZE:

damulka19 # 2005-04-21

co to jest

skuter50 # 2007-11-18

wołacz