SJP
SŁOWNIK SJP

kataforezy

dopuszczalne w grach

kataforeza

chemiczno-fizyczne zjawisko elektroforezy z przemieszczaniem się cząstek w kierunku katody


KOMENTARZE:

(brak)