SJP
SŁOWNIK SJP

X

kawerny

dopuszczalne w grach (i)

kawerna

1. otwór skalny wymyty przez wodę;
2. ubytki w narządach ludzkich powstałe na skutek obumierania tkanek
3. wyrobisko górnicze


KOMENTARZE:

(brak)