SJP
SŁOWNIK SJP

X

klarownie

dopuszczalne w grach (i)

klarowny

1. przezroczysty, jasny
2. o barwie głosu: dźwięczny, harmonijny
3. przenośnie: całkowicie zrozumiały, prosty, wyrazisty

klarownie

dopuszczalne w grach (i)

klarownia

instalacja do oczyszczania ścieków i wód z kanałów


KOMENTARZE:

(brak)