SJP
SŁOWNIK SJP

X

koła

dopuszczalne w grach (i)

koło

1. część płaszczyzny ograniczona okręgiem;
2. zamknięta linia krzywa przypominająca okręg;
3. okrągła, spodnia część pojazdu, umożliwiająca ruch przez toczenie;
4. okrągły element maszyn i urządzeń, służący przenoszeniu ruchu obrotowego;
5. przedmiot w kształcie koła geometrycznego;
6. grupa osób podobnych pod względem jakichś warunków; grono, krąg;
7. grupa osób o wspólnych dążeniach lub zainteresowaniach; stowarzyszenie, zrzeszenie, związek;
8. średniowieczne narzędzie tortur;
9. krąg ludzi trzymających się za ręce;
10. potocznie: tysiąc złotych; patyk, patol, kafel;
11. potocznie: kolokwium; kolo;
12. w dawnej Polsce: obradujący sejmik

koła

dopuszczalne w grach (i)

kół

drąg o zaostrzonym końcu; żerdź

Koła

niedopuszczalne w grach (i)

Koło

1. miasto w województwie wielkopolskim;
2. nazwa kilku wsi w Polsce;
3. firma produkująca wyposażenie łazienek

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

(brak)