SJP
SŁOWNIK SJP

koherencji

dopuszczalne w grach (i)

koherencja

1. spójność wewnętrzna myśli, teorii lub ich wzajemna zgodność
2. w fizyce: spójność fazowa fal


KOMENTARZE:

(brak)