SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

konwi

dopuszczalne w grach (i)

konew

1. dawna jedostka objętości równa 5 garncom;
2. duże naczynie do przenoszenia i przechowywania płynów


KOMENTARZE

~gosc # 2018-08-13

errata:
jednostka, nie jedostka